Izabrano novo rukovodstvo Sindikata

Objavljeno 23. listopada 2020.

Na Skupštini Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne uprave u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji-kantonu, održanoj 10.06.2020. izabran je novi predsjednik Sindikata, nova tajnica i novi članovi Malog vijeća. Predsjednik je Dalibor Alilović, tajnica je Karmela Petković, a članovi Malog vijeća u novom mandatu su: Karmela Petković, Draga Muradbegović, Vera Dogan, Paulina Soldo i Dragan Trboglav. Izabrani su i novi članovi Nadzornog odbora i Suda časti.