Kontakt


  Predsjednik:
  Dalibor Alilović
  mob: 063/319-498
  mail: [email protected]

  Tajnica:
  Karmela Petković
  mob: 063/434-011
  mail: [email protected]

  Članovi Malog vijeća:

  Draga Muradbegović
  mob: 063/968-117
  mail: [email protected]

  Vera Dogan

  mob:

  mail:

  Dragan Trboglav
  mob:
  mail:

  Paulina Soldo
  mob:
  mail.

  E-mail: [email protected]

  Ul. Stjepana Radića 3
  Mostar
  88000
  Bosna i Hercegovina

  Matični br.: 20355247
  UniCredit Bank BH: 3381002201839882