Izborna skupština 05.03.2024.

Objavljeno 18. travnja 2024.
Na redovitoj izbornoj Skupštini Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne uprave u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji-kantonu, održanoj dana 05.03.2024. g. ( u prostorijama Županijskog suda u Mostaru ) izabrani su predsjednik, tajnik, članovi Malog vijeća, Sud časti i Nadzorni odbor. Predsjednik je Dalibor Alilović, tajnica je Karmela Petković. Članovi Malog vijeća u novom mandatu su: Dalibor Alilović, Karmela Petković, Vera Dogan, Paulina Soldo, Dragan Trboglav i Nihad Rahimić. Novi članovi Suda časti su : Boris Obradović, Branimir Arapović i Snježana Topić. Novi Nadzorni odbor čine Andreo Vidović, Emir Gačanin i Vlatko Cigić.

Uredi