Izabrano novo rukovodstvo Sindikata

Objavljeno 22. lipnja 2018.

Na Skupštini Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne uprave u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji-kantonu, održanoj 24.05.2018. izabrana je nova predsjednica Sindikata, nova tajnica i novi članovi Malog vijeća. Predsjednica je Karmela Petković, tajnica je Ivanka Markotić a članovi Malog vijeća u novom mandatu su: Karmela Petković, Ivanka Markotić, Draga Muradbegović, Vera Dogan, Jela Čović i Dalibor Alilović.