Redovita Skupština sindikata

Objavljeno 27. rujna 2021.

Dana 09.lipnja 2021. g. održana je redovita Skupština Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne uprave u HNK-K. Na Skupštini je usvojeno godišnje financijsko izvješće i godišnje izvješće o radu Malog vijeća. Zbog odlaska u mirovinu, članica Malog vijeća, Draga Muradbegović , je izašla iz Malog vijeća i na njeno mjesto je predložena Sanja Milanović, koja je odlukom Skupštine i imenovana kao novi član Malog vijeća.