Category Archives: Dokumenti

Izabrano novo rukovodstvo Sindikata

Na Skupštini Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne uprave u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji-kantonu, održanoj 24.05.2018. izabrana je nova predsjednica Sindikata, nova tajnica i novi članovi Malog vijeća. Predsjednica je Karmela Petković, tajnica je Ivanka Markotić a članovi Malog vijeća u novom mandatu su: Karmela Petković, Ivanka Markotić, Draga Muradbegović, Vera Dogan, Jela Čović i… Detaljnije »

Novi Pravilnik o uporabi sindikalne članarine

Temeljem članka 63. Statuta Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Skupština Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji na sjednici održanoj 01.06.2017. godine donijela je   PRAVILNIK   o uporabi sindikalne članarine za ostvarivanje zaposleničke solidarnosti   TEMELJNE ODREDBE Članak 1. U… Detaljnije »

Poziv za Skupštinu

NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU   M O S T A R   Temeljem članaka 55 i 56., Statuta Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu, s a z i v a m             S K U P Š T I… Detaljnije »

Zapisnik sa Skupštine Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u HNŽ/K

Z  A  P  I  S  N  I  K SA SKUPŠTINE NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I        NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE  HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU  MOSTAR                    AMFITEATAR HD HERCEGA STJEPANA KOSAČE                    PONEDJELJAK 02.07.2015.G. U 19,00 SATI   Jakiša Stančić otvorio sastanak i pozdravio sve nazočne, te predložio dnevni red ste kao u pozivu za sjednicu:… Detaljnije »

Pregled broja zastupnika i broja prisutnih u skupštini

PREGLED BROJA ZASTUPNIKA I BROJA PRISUTNIHU SKUPŠTINI NEZAVISNOG SINDIKATA 29.03.2012. GODINE BR Z. PRIS. 1. MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA 1 0 2.  UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE 1 0 3.  MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 1 1  4.  SKUPŠTINA HNŽ-K 1 0  5.  OPĆINSKI SUD ČAPLJINA 5 5  6.  ŽUPANIJSKI-KANTONALNI SUD 1… Detaljnije »

Program rada nezavisnog sindikata u 2012. godini

PROGRAM  RADA NEZAVISNOG SINDIKATADRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMADRŽAVNE SLUŽBE U HNŽ-K  U 2012. GODINI    Programska opredjeljenja Nezavisnog sindikata, trebaju se bazirati na rezultatima koji su  postignuti u proteklom periodu, odnosno na nerealiziranim zadacima iz plana za prethodnu godinu. Uspješnu aktivnost treba nastaviti, a uočene nedostatke otkloniti i nastojati postići bolje rezultate. Ukoliko želimo… Detaljnije »

Izvješće o radu malog vijeća u 2011. godini

IZVJEŠTAJ-IZVJEŠĆE O RADU MALOGA VIJEĆAI NEZAVISNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HNŽ-K U 2011. GODINI   Skupština Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u HNŽ-K, na kojoj se raspravljalo o radu u prethodnom periodu i o planovima za budući rad, te izabrani organi i tijela koji će voditi… Detaljnije »

Realizacija financijskog plana za 2011. godinu

  I  PRIHODI    PREDVIĐENO RELIZIRANO 1. Prenesena sredstva  iz 2010. godine 4.167,77 KM   2. Prihod od članarine 33.000,00 KM  30.169,59 KM     UKUPNO:   37.167,77 KM  30.169,59 KM II  RASHODI     PREDVIĐENO  RELIZIRANO 1. Uredski materijal   1.000,00 KM 260,38 KM  2. Troškovi održavanja ureda   3.500,00 KM 0,00 KM  3. Fond solidarnosti 25.000,00 KM  24.000,00… Detaljnije »