Category Archives: Dokumenti

Realizacija financijskog plana za 2011. godinu

  I  PRIHODI    PREDVIĐENO RELIZIRANO 1. Prenesena sredstva  iz 2010. godine 4.167,77 KM   2. Prihod od članarine 33.000,00 KM  30.169,59 KM     UKUPNO:   37.167,77 KM  30.169,59 KM II  RASHODI     PREDVIĐENO  RELIZIRANO 1. Uredski materijal   1.000,00 KM 260,38 KM  2. Troškovi održavanja ureda   3.500,00 KM 0,00 KM  3. Fond solidarnosti 25.000,00 KM  24.000,00… Detaljnije »

Financijski plan za 2012. godinu

  I  PRIHODI       1. Prenesena sredstva  iz 2010. godine 4.928,44  KM 2. Prihod od članarine 31.000,00 KM  UKUPNO:   35.928,44 KM       II  RASHODI 1. Uredski materijal   300,00 KM 2. Troškovi najma prostora  500,00 KM  3. Fond solidarnosti 22.000,00 KM 4. Fond za rekreaciju 5.000,00 KM 5. Tiskarske usluge 600,00 KM  6. Putni troškovi… Detaljnije »

Dopis predsjednicima skupštine i vlade, ministrima

NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU Broj: 01-16/2012-II Mostar, 17.04.2012. godine SKUPŠTINI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA N/R PREDSJEDNIKA VLADI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA N/R PREDSJEDNIKA VLADE MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE N/R MINISTRA MINISTARSTVU FINANCIJA N/R MINISTRA Poštovani,  Malo vijeće Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u… Detaljnije »