Novi dopis upućen Vladi HNŽ-K

Objavljeno 12. prosinca 2013.

 

NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽNEMIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU MOSTAR

Broj: 01-66/2013-III

Mostar, 12.12.2013.g.

 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON

V L A D A

n./r. PREDSJEDNIKA VLADE

 

Poštovani,

 

Malo vijeće ovoga Sindikata, na svojoj XV sjednici, održanoj 09.12.2013., ponovno je razmatralo pitanja od značaja za odnose: zaposlenici organa pravosuđa, uprave i upravnih organizacija u HNŽ-K, organizirani u ovom Sindikatu–poslodavac Vlada HNŽ-K. Imajući u vidu razinu organiziranosti ovoga Sindikata i članstvo ponovo je zaključeno da je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona jedini poslodavac s kojim ovaj Sindikat može dogovarati i pregovarati.

 

Konstatirano je kako između vas, Vlade HNŽ i nas Sindikata postoje još mnoga neriješena i otvorena pitanja koja se mogu riješiti neposrednim dogovaranjem i pregovaranjem ili putem Ekonomsko-socijalnog vijeća.

 

Podsjećamo da još niste, iako ste to javno obećali na sastanku sa predstavnicima sindikata, ispunili obvezu iz lipnja ove godine, odgovoriti na pitanja, koja smo vam postavili, a tiču se puštanju u proceduru usvajanja Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o plaćama i ostalim naknadama u HNŽ-K. Zanima nas hoće li se i kada  rečeni zakoni naći na dnevnom redu sjednice Vlade?

 

Ne provođenje mjera štednje, neracionalno i ne transparentno trošenje proračunskog novca sve više dovode u pitanje egzistenciju naših članova. Plaće zaposlenika se zbog ne donošenja Zakona o plaćama, nezakonito isplaćuju, a naknade prebacuju za isplatu u naredni mjesec, od čega imaju koristi samo poslovne banke, koje zbog kašnjenja uplata na kredite i prekoračenja po tekućem računu uzimaju pozamašne kamate.

 

Neravnopravna raspodjela novca dovodi i do ugroženosti rada pojedinih institucija Županije-Kantona. Kao primjer naveli smo Općinski sud u Mostaru (koji i zvanično, zbog broja predmeta koje rješava, ima manjak zaposlenih), kome nije odobreno zapošljavanje dvoje referenata na određeno vrijeme, do povratka uposlenica sa bolovanja. Odbijeni su uz obrazloženje kako nema sredstava, a svjedoci smo skoro svakodnevnog povećanja broja uposlenih u ministarstvima, upravama, agencijama i uredima. Smatramo, ako novca nema, da ga onda nema podjednako svima, a ne samo određenim korisnicima Proračuna.

 

Pitamo Vas je li točno kako se u Proračunu Županije u vašem Uredu, nalaze značajno planirana sredstva, kao stavka „grantovi neprofitnim organizacijama“?, što je nedopustivo i vrlo upitno sa zakonske i moralne strane, a nema uporište ni u mjerodavnosti vašeg Ureda, dok se s druge strane drugim korisnicima isključuje struja, telefoni i uskraćuje uplata osnovnih materijalnih troškova, zbog nedostatka novca u Proračunu, iako su sredstva za te namjene planirana i dodijeljena Proračunom, a nalozi uredno ispostavljeni.

 

Postoje još mnoga pitanja koja bi Vam postavili, ali navesti ćemo samo najvažnija:

1. Namjerava li Vlada uspostaviti Ured za internu reviziju i Tim za provedbu Plana borbe protiv korupcije i hoće li se taj Plan, koji je Vlada usvojila, ikada realizirati?

2. Namjeravate li kao predsjednik Vlade u skorije vrijeme (dva, tri mjeseca) održati sjednicu Vlade i staviti na dnevni red gore navedene zakone, ali i druge zakone dostavljene davno Vladi u proceduru usvajanja.

         3.   Interesira nas je li još na snazi Odluka Vlade o vjerskim blagdanima i praznicima, jer se prema informacijama koje imamo od članstva u Općinskom sudu u Mostaru, od ljetos primjenjuje sustav 2+2 (dva plaćena i dva neplaćena dana godišnje)? Ako je Odluka još na snazi, onda ova dva načina obilježavanja vjerskih blagdana stavljaju uposlenike u neravnopravan položaj.

 

Kako je u međuvremenu došlo i do potpisivanja Kolektivnog ugovora između Ministarstva pravosuđa Federacije BiH (predstavnika Vlade FBiH) kao poslodavca i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH, kome Vi koliko smo saznali iz tiska niste još kao predstavnik Vlade naše Županije-Kantona pristupili, želimo Vas ovom prigodom podsjetiti na posljedice koje bi Vaše potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora imalo na odnose zaposlenika organiziranih u ovaj naš Sindikat i Vlade HNŽ, kao našeg poslodavca.

 

Podsjećamo vas na očitovanje Ustavnog suda, vezanog za Zakon o plaćama, u kome je naglašeno na kojoj razini se i na koji način, reguliraju odnosi između poslodavca i zaposlenih na pojedinim razinama  vlasti. U prijedlogu Nacrta Zakona o plaćama naše Županije-Kantona to je jasno naglašeno. Sve odnose oko utvrđivanja osnovice za plaće i visine naknada dogovaraju Sindikati registrirani na području HNŽ-K kao predstavnici zaposlenika i Vlada HNŽ-K, kao poslodavac. Znači, ako Aneks Kolektivnog ugovora nakon Vašeg potpisivanja stupi na snagu, Vlada HNŽ-K gubi mogućnost pregovaranja i dogovaranja sa sindikatima državnih službenika i namještenika i prihvata iste odnose i uvjete koje državni službenici i namještenici imaju u federalnim organima uprave. To u konačnici znači iste naknade za topli obrok, regres, prijevoz i ostale naknade koje nemaju karakter plaća, ali i istu satnicu, osnovicu za plaće i plaće koje su dogovorili federalni sindikat i Vlada Federacije kao poslodavac.

 

Zbog mnogobrojnih otvorenih pitanja i katastrofalnog (ne)rada Ekonomsko-socijalnog vijeća, koje je od svog utemeljenja održalo svega dvije ili tri sjednice, pozivamo Vas i predstavnike Vlade HNŽ na zajednički sastanak na temu: „Međusobni odnosi Sindikata državnih službenika i namještenika i Vlade Županije-Kantona“, na kojem ćemo kroz dijalog pokušati naći najbolja rješenja, Isti bi se mogao održati u siječnju mjesecu u Sali za sastanke Vlade. Iskreno se nadamo prihvaćanju ovoga našeg prijedloga.                         

 

                                  S poštovanjem,

                                                                                              PREDSJEDNIK:

                                                                                                  Jakiša Stančić