Izvod iz Zapisnika sa 14. sjednice Malog vijeća

Objavljeno 12. prosinca 2013.

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 14. SJEDNICE MALOGA VIJEĆA

ODRŽANE 11.11.2013. GODINE U 18,00 SATI

 

Sjednici su prisustvovali Borka Krtalić, Draga Muradbegović, Ankica Sopta (zapisničar) i Jakiša Stančić, Sanja Kulaš pravdala izostanak.

 

Usvojen je slijedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Maloga vijeća,

2. Pregled realizacije dosadašnjih zadataka,

3. Donošenje odluka o odobravanju i odbacivanju zahtjeva za pomoć,

4.Razno

 

Sjednicu je otvorio i vodio Jakiša Stančić.

 

AD 1 Izvod iz zapisnika je jednoglasno prihvaćen.

        

AD 2  Zaključci:

            čeka se odgovor Vlade na upit

          ponovno poslati dopis Vladi vezano za ranije upite,

          Draga Muratbegović zadužena za praćenje Narodnih novina HNŽ-K (stalno zaduženje)

          podržani stavovi dvije podružnice u Ministarstvu financija

 

AD 3 Za potrebe novčanih pomoći ukupno je odobreno 2.500,00 KM.

        

AD 4  Nije bilo pitanja i prijedloga

 

Sastanak završen u 19,00 sati.

 

 

                                                                                             ZAPISNIČARKA

                                                                                               Ankica Sopta