Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Objavljeno 12. prosinca 2013.

Malo vijeće Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe HNŽ-K na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2013. godine donijelo je ODLUKU o dodjeli  jednokratne novčane pomoći članstvu.

 

 NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO–NERETVANSKOJ  ŽUPANIJI-KANTONU

 

 

 

Temeljem članka 10 i 11. Statuta Nezavisnog  sindikata državnih službenika i namještenika u državnoj službi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu, te članka 5 i 6. Pravilnika o uporabi sindikalne članarine za ostvarivanje uposleničke solidarnosti, Malo vijeće Nezavisnog  sindikata državnih službenika i namještenika u državnoj službi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu, donosi

 

 

        O   D   L   U   K   U

            o dodjeli jednokratne novčane pomoći članstvu

 

 

I.

  Iz neiskorištenih sredstava Fonda solidarnosti, dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć, u iznosu od 50,00 KM po članu, za što se odobravaju ukupna sredstva u iznosu od 14.000,00 KM.

 

II.

Jednokratna novčana pomoć, isplatit će se izravno iz sredstava solidarnosti Nezavisnog sindikata.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a realizirat će je tajnik Nezavisnog sindikata i član Maloga vijeća zadužen za financije.

 

 

 

Broj: 01-66/2013-V

Mostar, 09.12.2013. godine

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                                                                               Jakiša Stančić