Realizacija financijskog plana za 2011. godinu

Objavljeno 27. travnja 2012.

 

I  PRIHODI
   PREDVIĐENO RELIZIRANO

1. Prenesena sredstva  iz 2010. godine 4.167,77 KM  
2. Prihod od članarine 33.000,00 KM  30.169,59 KM 
  

UKUPNO: 

 37.167,77 KM  30.169,59 KM

II  RASHODI
    PREDVIĐENO  RELIZIRANO

1. Uredski materijal   1.000,00 KM 260,38 KM 
2. Troškovi održavanja ureda   3.500,00 KM 0,00 KM 
3. Fond solidarnosti 25.000,00 KM  24.000,00 KM 
4.  Fond za rekreaciju 5.000,00 KM  0,00 KM 
5.  Tiskarske usluge 1.000,00 KM  0,00 KM 
6.  Putni troškovi 500,00 KM  245,00 KM 
7.  Provizija banke i slične usluge 300,00 KM  379,90KM 
8. Ostali troškovi 867,77 KM 361,5 KM

UKUPNO:  37.167,77 KM  25.246,78 KM