Izvješće o radu malog vijeća u 2011. godini

Objavljeno 27. travnja 2012.

IZVJEŠTAJ-IZVJEŠĆE O RADU MALOGA VIJEĆA
I NEZAVISNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U
HNŽ-K U 2011. GODINI

 

Skupština Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u HNŽ-K, na kojoj se raspravljalo o radu u prethodnom periodu i o planovima za budući rad, te izabrani organi i tijela koji će voditi aktivnost u narednom periodu, pokazala je dosta pasivan odnos članstva i podružnica prema sindikalnim aktivnostima.

Stoga je Malo vijeće, ponovno, kao prioritetan zadatak, postavilo organizacijsko i kadrovsko jačanje, uključivanje što većeg broja uposlenika u te aktivnosti, a sve u cilju povećanja kvantiteta i poboljšanja kvaliteta rada.

Unutar Maloga vijeće, podijeljena su zaduženja i poslovi, kako bi se pokrile oblasti materijalno-financijskog poslovanja, animiranja članstva, unutarnjeg informiranja i medijskog predstavljanja, te organizacijsko pravnih poslova.

Realizirajući zaključak naše Skupštine, upućen je dopis Skupštini i Vladi HNŽ-K, u kome zatražena pisana informacija o tomu na koji način je usvojen Zaključak Vlade, kojim se daju smjernice ministarstvima vezanim za obračun plaće u narednom periodu i temeljem kojih argumenata i zakonski odredbi je donijet rečeni zaključak, stenogram rasprava sa sjednice i stavljanje Zaključka van snage. Isti tako, zatraženo je objašnjenje zašto se ne primjenjuje federalni zakon o plaćama, hoće li Zakonom koji se donosi za nivo HNŽ-K biti obuhvaćena i policija, te koliko će vremena proteći od izrade do usvajanja.

Na naše zahtjeve nikada nismo dobili odgovor.

Na iste adrese uputili smo i naše prgramske smjernice, apelirajući na potrebu donošenja Zakona o plaćama i potpisivanje kolektivnih ugovora, izradi plana poravnavanja dugova prema uposlenicima, kako bi se izbjegli bespotrebni sudski i drugi troškovi, te realiziranje predloženog plana provođenja mjera štednje.

Djelimično nam je odgovoreno u zahvalnici za čestitku koju smo uputili povodom izbora nove Vlade, te odgovoru na prosvjed povodom neuključivanja ovoga Sindikata u poslove oko formiranja Ekonomsko socijalnog vijeća.

U ranijim izvještajima je konstatirano kako na pasivan odnos utjecaj imaju i vanjski faktori, jer okruženje u kome djelujemo, nimalo ne pogoduje onima koji se zalažu za pravdu, istinu i prava uposlenika.

Iako je urednom registracijom (u međuvremeno je sukladno promjenama izvršenim na Skupštini izvršena preregistracija) i dosljednim zalaganjem za prava uposlenika, ovaj sindikat potvrdio svoj legitimitet, afirmirao se kao udruga građana otvorena za sve uposlenike, stječe se utisak kako nije priznat od Vlade kao poslodavca.

                                                

                                                       2.                                                                

 

Ovo je naročito došlo do izražaja prilikom konstituiranja Ekonomsko-socijalnog vijeća, kada je ovaj Sindikat o njegovom formiranju saznao iz sredstava informiranja.

Prema pojašnjenju koje smo dobili od predsjednika Vlade, oni nisu utjecali na izbor sindikalnih predstavnika i bili bi u pravu, da su u pripremi sastanka na konsultacije pozvali predstavnike svih sindikalnih udruga.

U proteklom periodu i dalje se nije pregovaralo o bitnim pitanjima, odnosa poslodavac-uposlenici, što treba urediti Zakonom o plaćama i Kolektivnim ugovorom, na što je svakako utjecalo i to što je nova Vlada imenovana tek u zadnjem kvartalu prošle godine, odnosno zaposlenici i njihovi predstavnici nisu praktično imali s kim pregovarati.

Predstavnici Nezavisnog sindikata aktivno su sudjelovali u radu ekspertnog tima (u kome je došlo do razmimoilaženja stajališta i različitih tumačenja, pa je Ured za zakonodavstvo zatražio mišljenje Federalnog ministarstva pravde o tomu imaju li državni službenici i namještenici pravo na temelju ocjene rada u 2010, pravo na povećanje plaća u 2011. godini, a odgovor je bio negativan) i komisije za izradu Zakona o plaćama u HNŽ-K, o čijem je nacrtu organizirana i javna rasprava.

Javna tribina zakazana tim povodom, još jednom je pokazala pasivnost članstva (s časnim izuzetkom općinskog suda u Čapljini), jer kad se na razgovor o pitanjima egzistencije uposlenih odazove desetak članova, to je jasna slika odnosa prema aktivnostima koje sindikat provodi.

Pošto u prethodnom periodu nisu uspjeli zaživjeti dogovoreni fondovi, koji bi imali svoje pravilnike i povjerenstva, Malo vijeće je, po odredbama važećeg Pravilnika, nastavilo sa donošenjem odluka o isplatama jednokratnih pomoći članstvu. Činjenica je da se u proteklom periodu najviše sindikalnih sredstava trošilo na razne vidove pomoći članstvu, ali se mora stalno raditi na poboljšanju Pravilnika, kako bi pomoć dobili oni kojima je ona zaista potrebna.

Nezavisni sindikat i dalje uredno ispunjava svoje obveze prema komisijama za prijem i imenovanja, u koje imenuje svoje predstavnike, ali će se u narednom periodu inzistirati na dostavljanju povratnim informacijama o njihovom radu. Što se broja članova tiče, u izvještajnom periodu iz sindikata su istupila dva člana, a sindikatu je pristupilo pet novih članova. Kao trajan zadatak i dalje ostaje povećanje broja članova, te organizacijsko i kadrovsko sređivanje podružnica.

U proteklom periodu uveli smo praksu Dan žena obilježiti prigodnim zajedničkim čestitkama, a umjesto za cvijeće, sredstva uplatiti u humanitarne svrhe.

Svi ovi rezultati ostvareni su u skromnim uvjetima za rad. Radi se volonterski, a pored zauzetosti na radnim mjestima i obiteljskim-porodičnim obvezama, najveći problem i dalje predstavlja prostor za rad.

                                                             3.                                                                

 

Zahvaljujući solidarnosti, Unije nezavisnih sindikata, imamo gdje održati sjednicu Maloga vijeća, ali se naša dokumentacija i dalje nalazi po uredima  sudova, tužiteljstava i ministarstava. Malo vijeće je mišljenja kako je iznajmljivanje prostora preskupo za prihode koje imamo, pa će se problem prostora morati rješavati na drugi način.

                                                        

Bez obzira na sve poteškoće, može se konstatirati kako smo u proteklom periodu imali solidne rezultate rada, s obzirom na činjenicu kako u prvoj godini svoga mandata, malo vijeće nije niti imalo partnera-poslodavca za razgovore.

Ovakav način rada treba nastaviti i u narednom periodu, unaprijediti ga i nastojati kroz aktivnosti u rad uključiti što veći broj članova.

 

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA  2011. GODINU:

 

I  PRIHODI
   PREDVIĐENO RELIZIRANO
1. Prenesena sredstva  iz 2010. godine 4.167,77 KM  
2. Prihod od članarine 33.000,00 KM  30.169,59 KM 
  

UKUPNO: 

 37.167,77 KM  30.169,59 KM
II  RASHODI
    PREDVIĐENO  RELIZIRANO
1. Uredski materijal   1.000,00 KM 260,38 KM 
2. Troškovi održavanja ureda   3.500,00 KM 0,00 KM 
3. Fond solidarnosti 25.000,00 KM  24.000,00 KM 
4.  Fond za rekreaciju 5.000,00 KM  0,00 KM 
5.  Tiskarske usluge 1.000,00 KM  0,00 KM 
6.  Putni troškovi 500,00 KM  245,00 KM 
7.  Provizija banke i slične usluge 300,00 KM  379,90KM 
8. Ostali troškovi 867,77 KM 361,5 KM
UKUPNO:  37.167,77 KM  25.246,78 KM