Program rada nezavisnog sindikata u 2012. godini

Objavljeno 27. travnja 2012.

PROGRAM  RADA NEZAVISNOG SINDIKATA
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA
DRŽAVNE SLUŽBE U HNŽ-K  U 2012. GODINI 

 

Programska opredjeljenja Nezavisnog sindikata, trebaju se bazirati na rezultatima koji su  postignuti u proteklom periodu, odnosno na nerealiziranim zadacima iz plana za prethodnu godinu.

Uspješnu aktivnost treba nastaviti, a uočene nedostatke otkloniti i nastojati postići bolje rezultate.

Ukoliko želimo rezultate adekvatne naporima koje ulažemo, svaki član sindikata mora postati svjestan ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo, a čvrsta i kvalitetna podrška sindikatu i sindikalnoj  borbi uopće, u svim aktivnostima koje slijede, ozbiljna su i trajna obveza.

Stvoren je temelj za podizanje oblika i kvaliteta sindikalne borbe na jedan viši nivo, u kome će sindikalna solidarnost biti jedan od oblika, a borba za trajno rješavanje statusa uposlenika prioritetan oblik aktivnosti.

Kako bi ostvarili spomenute ciljeve, potrebno je:

 

–         Stvoriti, u okviru mogućnosti, prostorne uvjete za nesmetan rad Maloga vijeća, te poboljšati protok informacija, kako prema vani, tako i unutar sindikata.

–         Pokrenuti web stranicu i dvomjesečni informativni bilten, koji bi bio dostupan članstvu u pisanom i elektronskom obliku.

–         Stalno raditi na povećanju broja članova, učlanjenjem, prije svih, novoprimljenih uposlenika, te raditi na osnivanju ogranaka u sredinama gdje do sada nije bilo naših članova,

–         Novoj Vladi predočiti sve ono što će ubuduće biti potrebno za korektne i na zakonu zasnovane odnose poslodavca i uposlenih, posebno ukazati na obvezu izrade i potpisivanja Kolektivnog ugovora, plana rješavanja zaostalih dugovanja, te na problem prostora  koji imamo.

–         U kontaktima s poslodavcem, ubuduće tražiti čvršće garancije, sa definiranim obvezama i rokovima za njihovo izvršenje. Za provođenje ovakvog stava, neophodno je čvrsto jedinstvo članstva i podrška rukovodstvu koje je izabrano,

–         Nastaviti sa suradnjom i koordiniranjem pojedinih aktivnosti sa drugim sindikalnim organizacijama. Zagovarati formiranje koordinacionih tijela sindikata unutar područja ili oblasti rada, radi efikasnijeg suprotstavljanja samovolji poslodavaca,

–                     Pokrenuti inicijativu za dopunu i izmjenu Zakona o štrajku, kako bi se bar donekle izravnale obveze poslodavaca i uposlenika koji su u štrajku, jer će štrajk još dugo vremena, biti jedina mogućnost koja nam preostaje. Moramo biti i jesmo jaki, ozbiljni, istrajni i odlučni u namjerama da                                           dobijemo ono što nam se osporava, a po zakonima i ugovorima nam pripada.

–         Nastaviti sa praksom anketiranja članstva, odnosno razvijati oblike kroz koje će članstvo moći neposredno izraziti svoje stavove,

–         Ponovo pokušati formirati povjerenstva, preurediti Pravilnik o raspodjeli sredstava solidarnosti, a sredstva solidarnosti precizno naznačiti u financijskom planu. Financijskim planom također predvidjeti i sredstva za rekreaciju uposlenika, dajući prednost zajedničkim izletima,


FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. GODINU: 

I  PRIHODI  
   
1. Prenesena sredstva  iz 2010. godine 4.928,44  KM
2. Prihod od članarine 31.000,00 KM 
UKUPNO:   35.928,44 KM 
   
 II  RASHODI
1. Uredski materijal   300,00 KM
2. Troškovi najma prostora  500,00 KM 
3. Fond solidarnosti 22.000,00 KM
4. Fond za rekreaciju 5.000,00 KM
5. Tiskarske usluge 600,00 KM 
6. Putni troškovi 400,00 KM 
7. Provizija banke i slične usluge 400,00 KM 
8. Rezervni štrajkački fond 6.000,00 KM 
9. Ostali troškovi 728,44 KM 
UKUPNO:   35.928,44 KM