Pregled broja zastupnika i broja prisutnih u skupštini

Objavljeno 27. travnja 2012.

PREGLED BROJA ZASTUPNIKA I BROJA PRISUTNIH
U SKUPŠTINI NEZAVISNOG SINDIKATA

29.03.2012. GODINE


BR Z. PRIS.
1. MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA 1 0
2.  UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE 1 0
3.  MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 1
4.  SKUPŠTINA HNŽ-K 1
5.  OPĆINSKI SUD ČAPLJINA 5
6.  ŽUPANIJSKI-KANTONALNI SUD 1
7.  MINISTASTVO FINANCIJA HNŽ-K  2 
8.  MINISTASTVO PROMETA I VEZA 2 0
9.  UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PR. PO.
10. STRUČNE SLUŽBE VLADE

(10, 11 i 12. 
zajednički
z
astupnici)

2
11. URED PREDSJEDNIKA VLADE
12. URED ZA ZAKONODAVSTVO
13. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI 
14. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
15. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
16. MINISTASTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVR.
17. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA
18. UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO
19. OPĆINSKI SUD U MOSTARU
20. ŽUPANIJSKI TUŽITELJSTVO/KANTONALNO TUŽILAŠTVO
UKUPNO: 36  20 


* BR. Z – BROJ ZASTUPNIKA-DELEGATA U SKUPŠTINI

PRIS. – BROJ ZASTUPNIKA-DELEGATA KOJI SU SPRISUSTVOVALI SKUPŠTINI 29.03.2012.