Zapisnik sa Skupštine Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u HNŽ/K

Objavljeno 10. studenoga 2015.

Z  A  P  I  S  N  I  K

SA SKUPŠTINE NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I        NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE  HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU  MOSTAR

 

                 AMFITEATAR HD HERCEGA STJEPANA KOSAČE

                   PONEDJELJAK 02.07.2015.G. U 19,00 SATI

 

Jakiša Stančić otvorio sastanak i pozdravio sve nazočne, te predložio dnevni red ste kao u pozivu za sjednicu:

   

1.     Izbor radnih tijela:

a)     radnog predsjedništva,

b)    verifikacijske komisije,

c)     kandidacijske komisije,

d)    zapisničara,

e)     dva ovjerivača zapisnika.

2.     Razmatranje i usvajanje:

      a) Izvještaja o radu za period 2014 i polovina 2015.,

      b) Plana rada za 2015. godinu,

      c) Financijskog izvještaja za 2014.,

      d) Financijskog plana za 2015. godinu,

      f) Izvještaj Nadzornog odbora.

3.     Rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o upotrebi sindikalne članarine za ostvarivanje uposleničke solidarnosti,

4.     Izbor članova Maloga vijeća, Nadzornog odbora, Suda časti i predsjednika Nezavisnog sindikata,

5.     Razno.

Prije usvajanja dnevnog reda, predloženo da se sve odluke na Skupštini donosimo javnim glasanjem, prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

 

U radno predsjedništvo predloženi su 1. Sanja Kulaš, 2. Draga Muradbegović, i 3. Jakiša Stančić.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

U Verifikacionu komisiju, koja će utvrditi prisutnost na sastanku, predloženi su 1. Slavka Krtalić, za izvjestitelja, te članovi, 2. Marija Smiljanić i 3. Alenka Andrić.

 

U Kandidacijsku  komisiju, koja će registrirati kandidate za izbor članova Maloga vijeća i brojati glasove, predlaženi su 1.Branimir Arapović, za izvjestitelja, te članovi, 2. Dalibor Alilović i 3. Darko Šarac.

 

Za zapisničara je predložena Ankica Sopta, a za ovjerivače zapisnika Marija Smiljanić i Radoslav Novak.

 

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

 

 

Izvjestitelj verifikacijske komisije podnio izvještaj Skupštini:

Skupština broji 36 zastupnika-delegata ogranaka, a Skupštini prisustvuje  24 zastupnika-delegata i svi imaju uredno ovjerene punomoći, ispunjeni su uvjeti propisani člankom 59. Statuta, pa Skupština može normalno raditi i donositi valjane odluke.

 

Izvještaj Verifikacijske komisije jednoglasno usvojen.

 

AD 2 Svi predloženi izvještaji i planovi, podijeljeni su neposredno pred sjednicu.

Jakiša Stančić pročitao Izvješće/izvještaj o radu za 2014. godinu i polovinu 2015., Program rada za 2016. godinu pročitala je Ankica Sopta.

Sa Finacijskim izvješćem i Financijskim planom Skupštinu je upoznala Sanja Kulaš.

 

O zapažanjima Nadzornog odbora, izvjestio je Dragan Trboglav, nakon čega je otvarena raspravu po predloženim izvještajima, te planovima i programima.

U raspravi su sudjelovali Elina Vasilj, koja je pročitala zapisnik sa sastanka Podružnice Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Radoslav Novak i Branimir Arapović.

 

Svi predloženi izvještaji, planovi i programi, uz predložene izmjene i dopune, su jednoglasno usvojeni.

 

AD 3. Obrazloženje su zastupnici-delegati dobili uz poziv za dnevni red.

Nakon rasprave, usvojene su predložene izmjene i dopune Pravilnika i Malom vijeću dat rok od 90 dana za osnivanje povjerenstva od 5 članova, koje će sačiniti prijedlog novog Pravilnika.

 

AD 4. Izbor članova Maloga vijeća, Nadzornog odbora, Suda časti i predsjednika Nezavisnog sindikata.

 

U podružnicama koje su održale sastanke, proistekli su slijedeći prijedlozi:

kandidati za predsjednika su Jadranka Miloš, Branimir Arapović i Sanja Kulaš,

kandidat za tajnika-sekretara Ankica Sopta,

za članove Maloga vijeća iz reda namještenika Draga Muradbegović, Alenka Andrić, Marija Smiljanić

iz reda službenika Jadranka Miloš, Sanja Kulaš.

Za članove Nadzornog odbora Darijo Čilić, Radoslav Novak, Marinka Raguž, Marijana Čilić Šimović.

Za članove Suda časti Sanja Milanović, Željka Bukovac, Ankica Bagarić, Dijana Koprivica.

 

Svi kandidati za predsjednika i kandidat za tajnika-sekretara  su odbili kandidaturu.

 

U Malo vijeće, jednoglasno su izabrani Marija Smiljanić, za tajnicu, a za članove Draga Muradbegović, Alenka Andrić, Sanja Kulaš i Elina Vasilj.

 

U Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani Darijo Čilić, Marinka Raguž i Marijana Čilić Šimović,

 

U Sud časti jednoglasno su izabrani Sanja Milanović, Željka Bukovac, Ankica Bagarić, Dijana Koprivica i Radoslav Novak.

 

Za vršitelja dužnosti predsjednika u narednih 90 dana, izabran je Jakiša Stančić.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AD 5. nije bilo pitanja i prijedloga, pa je rad Skupštine zaključen u 21,00 sat

 

 

ZAPISNIČAR:                                                         OVJERIVAČI ZAPISNIKA:

________________                                                     1. ___________________

 (Ankica Sopta)                                                                 (Marija Smiljanić)

                                                                                    

                                                                                     2. ___________________

                                                                                      (Radoslav Novak)