Poziv za sastanak povjerenika

NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU MOSTAR POVJERENICI PODRUŽNICA   Broj:01-10/2017 Mostar, 30.01.2017.g.       POVJERENICIMA PODRUŽNICA     Temeljem odredbi članka 64. Statuta Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika tijela uprave i pravosudne vlasti, sazivam sjednicu povjerenika podružnica.   Sjednica će se održati u SRIJEDU 01.02.2017.… Detaljnije »

Skupština

Skupština Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji kantonu će se održati u četvrtak, 02.06.2016., u zgradi Skupštine HNŽ (Jakova Baruha Španca), u 18:00 sati.

Malo vijeće, I. sjednica u novom sazivu

NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU                                              -MALO VIJEĆE-   ODRŽANA 1. SJEDNICA MALOGA VIJEĆA U NOVOM SAZIVU   Prva sjednica Malog vijeća u novom sazivu, održana je utorak, 08.09.2015.g., u uredu Unije nezavisnih sindikata (zgrada Ekonomske škole, južni ulaz). Na sjednicu Maloga vijeća pozvani su dosadašnji i… Detaljnije »

Zapisnik sa Skupštine Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u HNŽ/K

Z  A  P  I  S  N  I  K SA SKUPŠTINE NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I        NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE  HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU  MOSTAR                    AMFITEATAR HD HERCEGA STJEPANA KOSAČE                    PONEDJELJAK 02.07.2015.G. U 19,00 SATI   Jakiša Stančić otvorio sastanak i pozdravio sve nazočne, te predložio dnevni red ste kao u pozivu za sjednicu:… Detaljnije »

SREDSTVIMA JAVNOG INFORMAIRANJA

U nastavku možete pročitati Izvješće sa Skupštine nezavisnog sindikata održane dana 9.6.2014. godine, a koje je upućeno sredstvima javnog informairanja.

Program rada Nezavisnog sindikata državnih službenika i nam,ještenika u organima državne službe u HNŽ-K u 2014. godini

    Programska opredjeljenja Nezavisnog sindikata bazirat će se na rezultatima koji su postignuti u proteklom periodu, odnosno na nerealiziranim zadacima iz plana za prethodnu godinu. Ono u čemu smo bili uspješni treba nastaviti raditi, a uočene nedostatke otkloniti i nastojati postići bolje rezultate. Ponovno naglašavamo, kako svaki član sindikata treba biti svjestan ozbiljnosti situacije… Detaljnije »